vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project
Muzikantenwoningen SUperNova Studios
Perspectieftekening van de woning

Muzikantenwoningen SuperNova Studios
De woningen zullen zich in de afwerking van elkaar onderscheiden.


Muzikantenwoning Almere SuperNova Studios
Plattegronden van de drie verdiepingen

4 villa's Tomatenlaan

Op de garage geschakelde woningen

Plaats:  Den Haag
Jaar:  2006 - 2007
Programma: 4 halfvrijstaande woningen
BVO: ca 255 m²
Status: Opgeleverd
Opdrachtgever: WEPRO
Credits: Job Beerthuizen, Jelk Kruk, Stephan Nierop

De Tomatenlaan kenmerkt zich door een losse gevarieerde bebouwing. Hoewel de kavels aan westelijke deel van de Tomatenlaan grotendeels of soms bijna geheel zijn bebouwd, heeft de Tomatenlaan een open, ruimtelijk karakter. De bebouwing aan de Tomatenlaan kenmerkt zich door een bouwhoogte van twee tot drie bouwlagen.

Op de karakteristieke klassieke stijlelementen, zoals de geaccentueerde en lage dakgoten en plastische gevels en daken vinden we diverse (eigentijdse) varianten. Bij de ontwikkeling van het plan is uitgegaan van het behoud van het ruimtelijke groene karakter. Voor de architectonische uitwerking is gezocht naar een eigentijdse vormgeving gebaseerd op klassieke principes.

De voorgevel van de woning begint pas 13 meter van de straat. De berm, de sloot met overbrugging en de voortuin garanderen het behoud van het ruime, groene straatprofiel.