vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project

De stad is opgenomen in het bestaande stedelijke netwerk. Hiermee wordt een nationaal/regionaal vervoersprobleem opgelost en wordt de stad aangetakt aan de rest van Noord Nederland.

de nieuwe stad in het Markermeer takt aan op bestaande infrastructuur heeft een zeer divers aanbod van woonmilieus
De stad takt aan op een nieuwe verbinding door het Markermeer van Amsterdam naar Noord Holland en biedt ruimte aan een grote diversiteit aan woonmilieus. Met natuurlijke elementen en aqua cultuur, functioneert de stad zelf als healing environment .

zorgcyclus in 2025 (SuperNova Studios & Twynstra Gudde)
Goede zorg begint al thuis, en in sociale ontworpen woongemeenschappen zijn mensen eerder geneigd en beter in staat elkaar te verzorgen. Om de belangrijkste zorg te ontvangen hoeft men niet weg uit de eigen sociale habitat, maar als het toch nodig is om elders te herstellen, wordt dit zo prettig mogelijk gemaakt.

nieuwe zorgconcepten voor 2025 - SuperNova Studios & Twynstra Gudde
Verschillende zorgconcepten sluiten aan op de verschillende behoeftes en belevingen van de diversiteit aan bewoners van de stad.

het buurtzorgcentrum - SuperNova Studios
Het buurtzorgcentrum: Midden in de buurt vind je binnen je dagelijkse routine alle dagelijkse en (poli)klinische zorg. Op weg naar de kinderdagopvang, supermarkt en bushalte: zorg is dicht bij huis. Met docking station voor mobiele Operatie Kamer en nazorghotel.

het buurtzorgcentrum met mobiele operaktie kamer - SuperNova Studios

Zorg 2025: Gebouwen voor de toekomst

Een visie op zorg in 2025 in samenwerking met Twynstra Gudde.

Locatie Markermeer
Jaar:  2007
Status: Prijsvraaginzending 'Zorg 2025: Gebouwen voor de toekomst'
Uitschrijver: College Bouw Zorginstellingen
Samenwerking: Twynstra Gudde
Credits Jelk Kruk, Job Beerthuizen, Stephan Nierop, Marianca Boonk (TG), Myrthe Schrijnemakers (TG)

'Wij brengen de zorg zo dicht mogelijk bij jou, waar je ook bent en wat je ook doet.'

In 2025 verrijst in het IJsselmeer een fictieve stad van 160.000 inwoners. Voor deze stad moet de zorg nog helemaal ontwikkeld worden. De stad heeft behoefte aan alle basisvoorzieningen van de zorg, zodat de bewoners alleen voor de topklinische zorg de stad hoeven te verlaten.

De inzending "zorg voor jouw leven" toont hoe de zorg dicht bij het dagelijkse leven van mensen kan komen en zo in het dagelijks kan worden opgenomen. De organisatie van de zorg vormt hier een afgeleide van.

Hiermee wordt zorg makkelijker toegankelijk en kan deze in een vertrouwde omgeving worden genoten. Sociale verbanden kunnen zo hun werk doen. Families en vrienden netwerken worden niet uit elkaar getrokken en mensen hoeven niet weg uit hun habitat. Mensen genezen zo sneller en hoeven minder een beroep te doen op zorg.

In de nieuwe stad is de zorg een vitaal onderdeel van de maatschappij. Dit kan omdat de zorg op verschillende wijze wordt aangeboden. De 160.000 bewoners hebben verschillende interesses, banen, levenspaden, woningen en dus ook verschillende zorgbehoeften. De leefomgeving moet schoon, groen en aantrekkelijk zijn, en er wordt naar gestreeft om mensen zo weinig mogelijk uit hun eigen leefomgeving te halen.

Een belangrijk deel van de zorg is preventie. Op stedenbouwkundig niveau zal hier aan worden bijgedragen door het schoon houden van de stad. Groen en blauw spelen hierin een belangrijke rol en in de uitwerking van de stad zal dit terug moeten komen in de vorm van windmolen parken, zonnepanelen, en andere duurzame vormen van energieopwekking.

In de stad zijn verschillende zorgmogelijkheden. Er zal een netwerk aan zorgvoorzieningen komen op buurtniveau met een stadsbrede dekking. Hier kan de mobiele OK eens in de zoveel tijd langs komen voor de nodige operaties. De zorg komt zo naar je toe en men hoeft niet uit zijn of haar sociale habitat weg.

Daarnaast zijn er de - duurdere - on-the-go zorgpunten waar je op vrijwel ieder tijdstip binnen kan rijden en je per direct kan worden gecontroleerd en/of behandeld, indien geen of beperkte nazorg nodig is. Het traditionele ziekenhuis wordt zoveel mogelijk uitgekleed zodat daar alleen de intesive care blijft en men voor het opknappen (met verpleging en nazorg) weer terug kan naar de natuurlijke habitat (in lokale zorghuisvesting/evt thuis).

Hier kan men door elkaar worden geholpen met dagelijkse bezigheden of kan een beroep worden gedaan op familie en vrienden. Een andere oplossing is de 'zorgvakantie', waarbij voor planbare ingrepen een fijne omgeving kan worden aangewend om de zorgbeleving te optimaliseren. Ook kunnen overigens in de stad zelf ook een soort 'kuuroorden' worden aangelegd, waar men kan herstellen van ingrepen of aandoeningen, of kan worden verpleegd in een optimaal prettige omgeving. Een specifieke vorm hiervan kan zijn de 'health-dome'.

Met het plan "zorg voor jouw leven" komt de zorg dichter bij hen die er behoefte aan hebben en wordt prettiger, efficienter en gezonder.