vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project
Planstudie Mercuriusweg - SuperNova Studios
Het plan bevat compacte, betaalbare woningen met een aangename diversiteit.


Impressie Mercuriusweg - SuperNova Studios
Impressie Mercuriusweg

Locatie Mercuriusweg - SuperNova Studios
De locatie is het voormalige hoofdkantoor van Delft Instruments, eventueel aangevuld met Autobedrijf Preuninger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercuriusweg

Herontwikkeling Delft Instruments / Preuninger Delft

Plaats:  Delft
Jaar:  2007
Programma: 264 appartementen
56 woningen met tuin
5 stadswoningen
217 parkeerplaatsen
4000m² commerciële ruimte
BVO: ca 42.000 m²
Status: Verkocht / In ontwikkeling
Opdrachtgever: Castellum Projectontwikkeling
Team: Jelk Kruk, Job Beerthuizen, Stephan Nierop

Haalbaarheidsstudie

Het voorstel betreft de sloop en vervangende nieuwbouw van de huidige bebouwing rondom het voormalige hoofdkantoor van Delft Instruments. Het omvat een complex van 136 appartementen, 35 grondgebonden woningen, 1950m² commerciële ruimte en 217 parkeerplaatsen. Als het terrein van Preuninger wordt toegevoegd aan het plangebied, kunnen nog meer woningen worden gerealiseerd.
Vanaf de straat gezien is het complex opgebouwd uit drie delen die samen een geheel vormen en de bestaande en toekomstige stedenbouwkundige structuur in zich opnemen. De nieuwe structuur is vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan dat is opgesteld voor de spoorzone.

Gezien de locatie worden starters, jonge gezinnetjes en kenniswerkers beoogd als voornaamste doelgroep. Er wordt daarom gestreefd naar compacte, betaalbare woningen met een aangename diversiteit.

Programma

De voorgestelde bebouwing op het voormalige terrein van Delft Instruments schermt het binnenterrein van de omgeving. De meeste woningen zijn Oost-West georiënteerd en profiteren zo zowel van de ochtend als van de avondzon. Dit is ideaal voor mensen die overdag niet vaak thuis zijn en sluit daarmee goed aan op de wensen van de beoogde doelgroep.

Aan de Icarusstraat wordt een parkeergarage gerealiseerd, met hierop een plein (verhoogd maaiveld) waaraan woningen liggen. Deze zijn iets van de Icarusweg afgelegen voor een betere bezonning. Via het plein kunnen middels portiekjes de woningen op laag drie en vier worden ontsloten. De woningen op laag vijf en zes kunnen via een galerij met lift worden ontsloten.

Aan de Röntgenstraat zijn op de begane grond kleine eengezinswoningen gesitueerd. Deze woningen van twee lagen worden ontsloten vanaf de straat en hebben een privé tuin aan de binnenzijde van het blok. De hierboven gelegen appartementen kunnen middels een corridor of galerij worden ontsloten.

Aan de Mercuriusweg kunnen commerciële functies worden gerealiseerd. Door deze ruimten dieper te maken dan de woningen ontstaat op de eerste verdieping een verhoogd maaiveld en kunnen ook hier woningen met verhoogde tuin worden gerealiseerd.

De woontoren wordt ontsloten via een centrale lift. De woningen zijn zo georiënteerd dat ze óf ochtend- óf avondzon vangen.

Het huidige aanwezige parkje met vijver kan worden behouden en een meerwaarde leveren voor het collectieve binnenterrein. Om dit gebied verder te verlevendigen, kunnen extra functies worden toegevoegd, die een toegevoegde waarde hebben voor de bewoners. Te denken valt aan tennis- of sportveldjes, volkstuintjes, of theehuisjes.