vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project

Muzikantenwoningen SuperNova Studios

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woonvisie 2008-2020

Hoe wil Delft wonen in 2025?

Plaats:  Delft
Jaar:  2007
Opdrachtgever: Gemeente Delft
Credits: Jelk Kruk, Stephan Nierop

Het discussieproject ‘Hoe wil Delft in 2025 wonen’ bestaat na een bescheiden startbijeenkomst uit vier themabijeenkomsten en een slotconferentie over de vraag wat er moet veranderen/gebeuren om ervoor te zorgen dat alle toekomstige inwoners in Delft naar wens wonen en wat de gemeente en de corporaties daaraan kunnen doen.

Als deelnemers aan het discussieproject wordt gedacht aan: mensen die wonen en/of werken in Delft, ‘gewone’ bewoners en professionals, mensen die (bij een bewonersorganisatie, corporatie, makelaar, projectontwikkelaar, architectenburo) actief zijn op woongebied en mensen die op andere gebieden actief zijn maar wel geïnteresseerd zijn in het Delftse woonbeleid voor zichzelf (als (potentiele) Delfse woonconsument) of voor anderen (als belangenbehartiger van mensen die wonen en/of werken in Delft).

De Woonvisie Delft 2008-2020 is inmiddels verkrijgbaar bij de gemeente Delft.