vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project
Elandstraat Den Haag - SuperNova StudiosMet gestapeld parkeren in het gebouw kan parkeren op eigen terrein worden gecombineerd met een maximale bebouwingsdichtheid en een bewoonde plint.

Witte de Withstraat Den Haag - SuperNova Studios
De gevel aan de Witte de Withstraat beoogt een geheel te vormen met de gevel aan de Elandstraat en eveneens aan te sluiten op de naastliggende bebouwing.

Oppervlaktematrix haalbaarheidsstudie - SuperNova Studios
Oppervlaktematrix met de consequenties van de combinatie van de verschillende varianten plattegronden en parkeeroplossingen.
Elandstraat (Den Haag)

Ruimtelijke verkenning voor intensief gebruik van een binnenstedelijke locatie met compacte appartementen en inpandig parkeren in Den Haag

Plaats:  Den Haag
Jaar:  2007
Programma: Appartementen
BVO: ca 3000 m²
Status: Haalbaarheidsstudie
Opdrachtgever:

Castellum Projectontwikkeling

Team: Jelk Kruk, Job Beerthuizen

Het voorstel betreft de sloop en vervangende nieuwbouw van de huidige bebouwing van een aantal aaneengesloten kavels aan de Elandstraat en de Witte de Withstraat. In het ontwerp zijn de mogelijkheden onderzocht voor de realisatie van woningen op de Elandstraat / Witte de Withstraat. Op deze locatie is een parkeernorm van toepassing van 0,8 parkeerplaats per woning.

Parkeren
Een traditionele parkeerlayout met rijbanen neemt veel oppervlak in beslag. Op dit kavel is geen ruimte voor hellingbanen en dergelijke. Hierom zal een onder- of bovengronds vol-automatisch parkeersysteem de voorkeur hebben.

In verband met mogelijke complicaties van een ondergrondse parkeergarage op deze locatie zal deze oplossing waarschijnlijk worden vermeden. Daarbij zorgt de gestapelde automatische parkeeroplossing voor een uiterst compacte invulling van het gebouw.

Planopzet
Gezien de locatie wordt gedacht aan kleine appartementen.

Bij kleine appartementen is door de vorm van het kavel relatief veel ruimte nodig voor de ontsluitingen. Er zijn varianten getekend voor een indeling met 6 woningen per verdieping (43-67m²) en met 5 woningen per verdiepingen (54-91m²).

Additionele aqcuisitie van naastliggendekavels zal ‘rationelere’ plattegronden mogelijk maken.

Woningtypen
Een alternatief voor deze compacte woningen bestaat uit meerlaagse woningen, ontsloten vanuit de begane grond en/of maisonnettes op de hogerliggende verdiepingen. Uiteraard is het ook mogelijk grote gelijkvloerse woningen te realiseren.

Op de begane grond wordt ruimte gereserveerd voor een prettig ruime entree en de ingang van de parkeergarage. Ook is er voldoende ruimte om fietsen te parkeren.

Een mogelijkheid is om op de begane grond bergingen te plaatsen voor de bewoners. Door ook op de begane grond woningen te plaatsen krijgt het meer gebouw cachet en wordt een anonieme onbewoonde plint voorkomen.