vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project
winnende prijsvraag inzending Welkom in Wisp - Good Red Super Green
Potentiestudie en voorbeeldinvulling plangebied
Grond wordt uitgegeven als vrije kavels bij kruisingen van dorpslinten of waar deze aantakken op een bestaande gemeente. Met de nieuwe bebouwing worden bestaande plattelandsgemeenten gerevitaliseerd.

winnende prijsvraag inzending Welkom in Wisp - Good Red Super Green
In Wisp komt de gemeenschapszin weer tot leven. Mensen komen naar Wisp omdat ze een droom hebben. De energie van mensen die deze dromen hier komen realiseren levert een rijkdom aan woningen. De heersende ideologie is actief, vrij en groen. Onder hen ook ouderen die na een werkzaam leven welgesteld en nog gezond zijn.

winnende prijsvraag inzending Welkom in Wisp - Good Red Super Green
Vrije keuze voor de kavelgrootte leidt tot variatie in erfgrens aan de achterzijde van het kavel. De voorzijde van de kavels sluit aan op de openbare weg, de achterkant op het openbare groen, dat collectief bezit is. Dit wordt als natuur beheerd of verpacht voor ecologisch gebruik en is ingericht voor wandelingen en fietstochten. Het openbare groen heeft een minimale breedte en en verbreedt zich tot de grens van de bouwkavels (zie boven).

Welkom in Wisp
vrijstaat gemeente Drost

Een visie op wonen en werken in het Groene Hart - bekroond door de jury.

Locatie Groene Hart (Wisp)
Jaar:  2008
Status: Winnende prijsvraaginzending Good Red Super Green (1e ronde)
Uitschrijver: NIROV / Bouwfonds
Samenwerking: CHNL, Architekten Cie.
Team: Jelk Kruk, Job Beerthuizen, Ivo Verboon, Christof Fankhauser, Pi de Bruijn
Website: www.goodredsupergreen.nl
Tentoonstelling:

2011: GRAP Gouda
2010: CAS Alphen
2009: NAi Rotterdam 2008: Woerden, Gouda, Den Haag (zie website)

Het plan ‘Welkom in Wisp’ introduceert een nieuwe manier van denken over ruimtelijke ordening en gemeenschapsvorming. In Vrijstraat Wisp mag iedereen zijn eigen huis bouwen op een kavel van elk gewenst formaat. Een huis met een werkplaats, een kantoor, een winkel of een tuin voor het verbouwen van je eigen groente en fruit.

We intensiveren de bestaande bebouwing niet middels grootschalige projectontwikkeling, maar op particuliere basis. Voor de ontsluiting wordt de bestaande infrastructuur gebruikt.

In deze vorm van dorpsachtige verstedelijking ontstaan openbare tussengebieden met een rijkdom aan woonmilieus dichtbij natuurwaarden. Het plan ontsluit de groene, ecologische tussengebieden voor voetgangers en fietsers. Deze gebieden worden eigendom van de bewoners en middels een VVE constructie ecologisch verpacht of beheerd.

Wonen, recreatie en productie komen samen in een vitale vermenging van functies. Ook voor grotere programma’s is plaats. De nieuwe Hollandse landbouwer boert ecologisch en draagt zorg voor het landschap met respect voor de flora en fauna die bescherming nodig hebben.