SuperNova Studios werkt zowel aan ruimtelijke vraagstukken als aan details voor het individuele woonhuis. Voor elke vraag en elke situatie zoeken wij naar het best passende antwoord. Daarnaast doen wij onderzoek naar de ruimtelijke kwaliteiten in het dagelijkse leven en sociale en ecologische vraagstukken. Onze ideeën hierover komen terug in publicaties, film, onderzoeken en ontwerpvoorstellen.

Wat is kwaliteit? Wat is van waarde? Voor een groot deel is dit per persoon verschillend. Bij het ontwerpen van gebouwen of openbare ruimten leggen wij daarom de focus op de gebruiker. Er ligt een rijkdom aan mogelijkheden verscholen in de diversiteit van voorkeuren die wel bestaan, maar maar niet tot hun recht komen in de huidige conventionele benadering van de bouwopgave. In de veranderende woningmarkt is het essentieel deze benadering te herzien.

SuperNova Studios heeft kennis en ervaring in huis over de verschillende ontwikkelingsvormen, zoals doelgroepgerichte projectontwikkeling en collectief- of particulier opdrachtgeverschap. Ons bureau complementeert haar ontwerppraktijk met onderzoek, zoals studies naar de potentie van deze doelgroepenbenadering voor gemeenten en de TU Delft, welke we graag verder verdiepen en uitbreiden.

De belangrijkste beslissingen worden in het begin van het proces genomen. Het formuleren van de opgave is hiervan de eerste stap. Wij vinden het belangrijk hier samen met de opdrachtgever de tijd voor te nemen. Dit is een reden dat wij vaak al bij het begin van het bouwproces worden betrokken, bij het formuleren van de opgave. In de relatief korte, intensieve studies onderzoeken we de potenties van een locatie. Soms beperken deze zich tot ruimtelijke voorstellen, maar voor vrijwel ieder project leidt een goed beeld van de toekomstige bewoners tot een beter resultaat.

Het komt zelden voor dat de belangen van alle betrokkenen precies op één lijn liggen. Slimme combinaties van soms tegengestelde belangen zetten we in om onze ontwerpen te verrijken. Het vervlechten van verschillende wensen tot één ontwerpvoorstel leidt tot tevreden bewoners en omwonenden, maar is ook van belang voor een ontwikkelaar of corporatie.

Wij streven altijd naar karaktervolle, aansprekende ontwerpen, waarbij we zowel het alledaagse als het ongebruikelijke niet schuwen. Wij verschuilen ons niet achter één bepaalde stijl – de keuze voor een bepaalde vormgeving kan juist worden ingezet wij in om de opgave tot een succes te maken. Zo vraagt een woonbuurtje in een kwetsbare, historische omgeving om een andere architectuur dan die van een kantoor langs de snelweg.

SuperNova Studios levert ideeën en ruimtelijke ontwerpen voor de gebouwde omgeving. Wij dringen u geen ontwerpoplossingen op, maar adviseren u in het maken van keuzes. Een goed ontwerp voelt net zoveel van u als van ons.

Graag maken we nader met u kennis. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.

Nieuw Kantoor SuperNova Studios SuperNova Studios is verhuisd naar Delft
Nieuw kantoor op historische locatie
SuperNova Studios is verhuisd naar de oude industriële panden van de voormalige Lijm en Gelatinefabriek. Deze charmante locatie ligt net buiten het centrum van Delft en is goed bereikbaar met de auto en OV. <meer info>>
Welkom in Wisp winnende inzending Good Red Super Green

Artikel in Algemeen Dagblad over "Welkom in WIsp"
n.a.v. winnen eerste ronde Wonen in het Groene Hart
Het Groene Hart wordt steeds minder groen. Jonge ontwerpers bedenken oplossingen om het tij te keren. Drie toekomstvisies op... <meer info>>

Welkom in Wisp winnende inzending Good Red Super Green

Artikel in de Pers over "Welkom in WIsp"
n.a.v. winnen eerste ronde Wonen in het Groene Hart
Samen bouwen ze een dorpje midden in het Groene Hart. De woningen zijn geheel ontworpen naar eigen inzicht. Het omliggende land wordt gebruikt voor .. <meer info>>

Welkom in Wisp winnende inzending Good Red Super Green

Winnende inzending Prijsvraag Good Red Super Green
2e ronde meervoudige opdracht wonen in het Groene Hart
Met de inzending 'Welkom in Wisp' kwalificeert het team van SuperNova Studios zich voor de tweede ronde van de meervoudige opdracht Good Red Super Green! <meer info>>

Meer informatie vindt u op de website van Stroom

PITCH!Magazine Jonge Architecten in Den Haag
SuperNova Studios in publicatie Haags Architectuurcentrum
17 september presenteerde Architectuurcentrum Stroom haar publicatie over meer dan 20 jonge architecten in Den Haag. De publicatie is verkrijgbaar bij Stroom <meer info>>

Interview SuperNova Studios voor BNSP congres Vrije Geesten Interview Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedebouwkundigen en Planologen

Interview in de Beurs van Berlage, vooruitlopend op onze bijdrage aan het BNSP congres 'Vrije Geesten' 14 november 2008. We spreken over collectief opdrachtgeverschap en over marktbenaderingen in de woningmarkt.
Meer informatie vindt u t.z.t. op de website van Stroom

Presentatie Pitch!Magazine in Stroom Den Haag
SuperNova Studios in publicatie over jonge architecten
Kom ook naar de feestelijke presentatie van de publicatie over jonge architecten in Den Haag! <meer info>>
17 september 17.00u, Stroom Den Haag (Hogewal 1-9)

SuperNova Studios pitcht in Stroom met Jord den Hollander SuperNova Studios Pitcht in Stroom Den Haag
Visie op architectuur en de praktijk
12 december 2007 presenteren Jelk Kruk en Job Beerthuizen projecten, plannen en ideeën van SuperNova Studios. Locatie: Stroom Den Haag.
Aanvang: 20.00u <meer info>>
Bedrijfsprofiel

SuperNova Studios wordt geleid door:

ir. Jelk Kruk
Stichting Bureau Architectenregister 1.051215.013

aan onze projecten werk(t)en mee:
Yvonne Moddermans
Carloes Pollemans
Abram de Boer van Brug
Wouter van den Brand
Job Beerthuizen
Stephan Nierop
Rutger Spoelstra
Remko Dirkmaat
Geert-Jan Kuip

Job Beerthuizen