Circus (C)PO - Archined - Jelk Kruk

Artikel "Circus (C)PO"
over Slotmanifestatie PO /Almere op ArchiNed
Door Jelk Kruk: Verslag over slotmanifestatie ter afsluiting van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het ministerie van OCW te Almere... <lees artikel >>

Stalen zenuwen en de lol van bouwgroepen  - Archined - Jelk Kruk

Artikel "Stalen zenuwen & de lol van Baugruppen"
over CPO op ArchiNed door Jelk Kruk
Waar collectief particulier opdrachtgeverschap in Nederland maar moeizaam van de grond komt, nemen vergelijkbare ontwikkelingen in onze buurlanden juist <lees verder>>

WAT NOU? - Archined - Jelk Kruk

Artikel "Wat nou?"
over de wetswijzigingen m.b.t. de architectentitel
door Jelk Kruk op ArchiNed: "De verhalen van Jo Coenen, Wytze Patijn en de jonge architecten op de promosite ‘architectentitel.nl’ zijn herkenbaar voor iedereen die ooit, met een diploma nog nat van de inkt, ..." <lees verder>>

SuperNova Studios

"Duitse Toestanden. Leren van het Tübingen model"
Artikel over CPO in Freiburg en Tübingen op ArchiNed
Door Jelk Kruk: "De gemeente Almere is van plan om voor de gronduitgifte de collectief ontwikkelde buurten in de Duitse universiteitsstad Tübingen als voorbeeld... <lees verder>>

SuperNova Studios - Cruz y Ortiz - Archined

Artikel "Antonio Cruz over bouwen in Nederland"
n.a.v. de lezing van Antonio Cruz in het NAi op ArchiNed
Door Jelk Kruk: "In zijn lezing illustreert Antonio Cruz met 3 grote projecten hoe hij aankijkt tegen een bouwpraktijk die wij Nederlanders als gewoon ervaren... <lees verder>>

Tegen de tiranie van de esthetiek - SuperNova Studios Archined

Artikel "Tegen de tirannie van de esthetiek"
Adviezen aan jonge architecten- door Jelk Kruk/ArchiNed
Een bijeenkomst over de rol van de (jonge) architect. met drie grote opdrachtgevers aan het woord. Is het de taak van de architect om volgzaam te zijn of... <lees verder>>

Welkom in Wisp winnende inzending Good Red Super Green

Artikel in Algemeen Dagblad over "Welkom in WIsp"
n.a.v. winnen eerste ronde Wonen in het Groene Hart
Het Groene Hart wordt steeds minder groen. Jonge ontwerpers bedenken oplossingen om het tij te keren. Drie toekomstvisies op... <meer info>>

Welkom in Wisp winnende inzending Good Red Super Green

Artikel in de Pers over "Welkom in WIsp"
n.a.v. winnen eerste ronde Wonen in het Groene Hart
Samen bouwen ze een dorpje midden in het Groene Hart. De woningen zijn geheel ontworpen naar eigen inzicht. Het omliggende land wordt gebruikt voor .. <meer info>>

Interview SuperNova Studios voor BNSP congres Vrije Geesten Interview Beroepsvereniging van Nederlandse
Stedebouwkundigen en Planologen

Interview vooruitlopend op onze bijdrage aan het BNSP congres 'Vrije Geesten' 14 november 2008. We spreken over collectief opdrachtgeverschap en over marktbenaderingen in de woningmarkt. <kijk hier>>
Conceptual Housing
Opdrachtgever: ConceptHouse, TU Delft
Publicatie met een actueel overzicht van kennis en projecten op het gebied van innovatieve woningbouw en een beschrijving van nieuwe woonconcepten als bron voor nieuwe innitiatieven.
Woest Wonen
Een studie naar doelgroepen en woonmilieus in de Nederlandse woningbouw.
Future Nova
Korte film over wonen in 2020
Een film over doelgroepgerichte woningbouw en architectuur.Aanleiding voor diverse debatten waaronder op Happy Chaos en de TU Delft met Carel Weeber... (meer)
INDESEM 2000 a critical judgement INDESEM
Prettig kritische multimediashow voor een internationaal seminar aan de TU Delft. (meer)

O110, O120 & 0130
Studies naar ondergronds ruimtegebruik voor het Centrum Ondergronds Bouwen - (voor PAM Consultants)

Geotecture, the art of underground space use Geotecture (Atlantis 2000)
Prijsvraagorganisatie en publicatie betreffende het hergebruik van de mergelgangengroeven in Valkenburg aan de Geul - (voor PAM Consultants)
Media

Publicaties, films en mediashows in relatie tot architectuur.